Sprawozdanie z zebrania SKEN
z dnia 10 marca 2016 roku

Przebieg zebrania:

 1. Lista obecności.
 2. Omówienie spraw związanych z wyjazdem na Targi Kielce.
 3. Wybranie prywatnego przewoźnika.
 4. Ustalenie terminu wycieczki, oszacowania czasu jej trwania oraz ceny przejazdu.
 5. Ustalenie liczby uczestników wycieczki.
 6. Ustalenie kolorów T-shirtów z logotypem SKEN.
 7. Ustalenie wysokości i terminu uiszczenia składek – na wycieczkę oraz na koszulki.
 8. Ustalenie terminu składania wydrukowanych imiennych zaproszeń na Targi ENEX.
 9. Sprawy różne.

Ad.1. Sprawdzenie listy obecności. W zebraniu uczestniczyło X Członków Koła.
Ad.2. W bliskim sąsiedztwie Radomia (w Kielcach) odbywają się targi branżowe dotyczące energetyki. Na terenie Targów Kielce, co roku pod koniec marca, odbywają się równolegle: Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX (XIX), Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia (XIV) oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (XVII). Zakres branżowy targów obejmuje m.in. wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii, użytkowanie energii i metody jej oszczędzania, wytwarzanie ciepła i systemów ciepłowniczych oraz wszystko co związane z odnawialnymi źródłami energii. Ponadto królować będzie tematyka gospodarowania odpadami, recyklingu i odnawialnych źródeł energii. W celu bezpłatnego wejścia na teren Targów należy wypełnić na stronie WWW Targów formularz zgłoszeniowy, a otrzymany e-mailem plik PDF wydrukować. Będzie on potrzebny podczas przekraczania bramek wejściowych. Oprócz zwiedzania stoisk istnieje możliwość uczestniczenia w wielu spotkaniach branżowych, takich jak: forum Solar+, forum Pomp ciepła, Energia z biomasy w praktyce, konferencja szkoleniowa “W trosce o klimat”, na które można się również zarejestrować on-line. Ponadto istnieje możliwość odbycia szkoleń i warsztatów z certyfikatem “Pomiary instalacji PV” oraz “Nowoczesne metody diagnostyki silników elektrycznych”, a ponadto odbędzie się Akademia SolarEDGE & Emiter (rejestracja on-line, uczestnictwo płatne).
Ad.3. Po krótkiej dyskusji ustalono, że transport do Kielc zapewni dotychczasowy prywatny przewoźnik.
Ad.4. Członkowie Koła uzgodnili termin wycieczki – 30 marca 2016 r., czyli 1. dzień targów. Zbiórka po dzwonku o 8:45. Wyjazd sprzed gmachu szkoły o 9. Rejestracja uczestników wycieczki ok. 10. Zwiedzanie Targów, uczestnictwo w konferencjach w godzinach 10-14. Wyjazd z Kielc ok. 14. Przyjazd pod gmach szkoły ok. 15. Ustalono, że prywatny przewoźnik wykona usługę transportu uczestników wycieczki za kwotę 300 PLN.

Ad.5. W wycieczce weźmie udział 22. uczniów i 3. opiekunów.
Ad.6. Zmieniono wcześniejsze ustalenia odnośnie koloru T-shirtów. Kolorem koszulek będzie czerwień.
Ad.7. Wysokość składki na wycieczkę wynosi 20 PLN. Wpłaty do Skarbnika należy dokonać do piątku, 18. marca.
Ad.8. Wydrukowane imienne zaproszenia na Targi ENEX należy składać również do piątku, 18. marca, u Pani Anny Wesołowskiej.
Ad.9. W związku z zapowiedzianą zmiany planu zajęć w ZST, nie ustalono kolejnego terminu spotkania. Zostanie on podany w ogłoszeniu na stronie WWW SKEN.


Sprawozdanie z zebrania SKEN
z dnia 18 lutego 2016 roku

Przebieg zebrania:

 1. Lista obecności.
 2. Wypełnienie zaległych ankiet członkowskich.
 3. Uzupełnienie danych – PESEL i rozmiaru T-shirt.
 4. Przedstawienie sytuacji odnośnie wyjazdu do przedsiębiorstwa ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
  w Świerżach Górnych – Elektrowni Kozienice.
 5. Przedstawienie sytuacji odnośnie przejazdu BUSem prywatnego przewoźnika.
 6. Ustalenie terminu wycieczki, oszacowania czasu jej trwania oraz ceny przejazdu.
 7. Ustalenie liczby uczestników wycieczki.
 8. Przedstawienie sytuacji odnośnie T-shirtów z logotypem SKEN.
 9. Ustalenie wysokości i terminu uiszczenia składek – na wycieczkę oraz na koszulki.
 10. Sprawy różne.

Ad.1. Sprawdzenie listy obecności. W zebraniu uczestniczyło 21 Członków Koła.
Ad.4. Członkowie Koła uzgodnili termin wycieczki – 25 lutego 2016 r.
Ad.5. Ustalono, że prywatny przewoźnik za kwotę 300 PLN wykona usługę transportu uczestników wycieczki.
Ad.6. W wycieczce weźmie udział 16. uczniów i 2. opiekunów. Składka na wycieczkę wynosi 20 PLN. Wycieczka będzie trwała od godz. 9:00 do godz. 15:00.
Ad.8. Ustalono kolor T-shirtów – czarny, nie ustalono kosztu i wykonawcy T-shirtów.
Ad.11. Zaplanowano kolejne spotkanie na 10 marca 2016 r. o godz. 14:10.


Sprawozdanie z zebrania SKEN
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Przebieg zebrania :

 1. Wybory Zarządu SKEN.
 2.  Deklaracje członkostwa.
 3.  Określenie kierunku i form działania członków SKEN.
 4. Strona SKEN: sken.radom.pl
 5. Konkurs na logo Koła.
 6. Propozycje zajęć.
 7. Propozycje wycieczek.
 8. Sprawy różne

Ad.1. Wybory Zarządu SKEN odbyły się poprzez głosowanie jawne. Większością głosów wybrano:
– Prezes – Paulina Seweryn, 3N
– V-ce Prezes – Dominik Stanios, 2F
– Sekretarz – Aleksandra Wesołowska, 1N
– Skarbnik – Bartosz Misiewicz, 2N
Ad.2. Na zebraniu przyszli członkowie Koła wypełnili deklaracje członkostwa w Kole.
Ad.3. Członkowie Koła dyskutowali na temat działań, jakie chcieli by podejmować w ramach działalności w Kole. Określili kierunki i formy realizacji zadań.
Propozycje:
* Spotkania członków Koła co dwa tygodnie o 14:10 w czwartki
* Udział członków Koła w promocji Szkoły w ramach Tygodnia Zawodowca i Dniach Otwartych Szkoły
* Udział członków Koła w Radomskim Pikniku Naukowym
* Propozycje wycieczek:
– ciepłownia RadPEC SA w Radomiu
– farma wiatraków Iłża-Pakosław
– maraton wzdłuż Radomki (Domaniów-Jedlińsk-Goryń) – małe elektrownie wodne
– Muzeum Techniki (Sielpia, Chlewiska)
– Elektrownia Kozienice, Elektrownia Bełchatów
– rozdzielnia NN Rożki
– Elektrownia Wodna PGE EW ,,Solina-Myczkowice”
– Targi Kielce – „Enex Nowa Energia” 30-31 marca 2016
Ad.5. Ustalenie sposobu rozstrzygnięcia konkursu na logo Koła i terminu ogłoszenia jego wyników.
Ad.8. Ustalenie sposobu komunikacji miedzy członkami koła. Zbiórka funduszy przeznaczona na realizację działań koła.