III TEST WIEDZY O ENERGII – ZAPROSZENIE

KonkursW najbliższą środę – 13 stycznia – o godz. 9. w świetlicy szkolnej odbędzie się III Test „Wiedzy o Energii”. Tematem tego etapu będzie energia Ziemi. Zapisów do konkursu można dokonywać u Pani Anny Wesołowskiej w sali 44. Liczba miejsc ograniczona – jak zwykle 20 osób.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA LOGO SKEN

Koło NaukoweUczniowie Szkolnego Koła Elektryków i Energetyków chcą uczestniczyć w różnych wydarzeniach, zarówno na terenie Zespołu Szkół Technicznych, jak i poza Szkołą. Warto wówczas wyróżniać się na tle innych uczniów. Najbardziej widocznym elementem odróżniającym jedną grupę od drugiej jest logotyp widoczny np. na T-shirtach. W związku z tym, ogłaszamy konkurs na logo SKEN. Logotyp powinien spełniać podstawowe normy dotyczące tego typu grafik. Znak powinien być schludny, prosty, kolorowy. Uwaga! Propozycje znaku nie powinny być kopią innych – istniejących już – logotypów.

II TEST WIEDZY O ENERGII – ZAPROSZENIE

KonkursW najbliższą środę – 2 grudnia – o godz. 9. w świetlicy szkolnej odbędzie się II Test „Wiedzy o Energii”. W związku z tym, że wchodzimy w okres z najkrótszymi dniami w ciągu roku, tematem tego etapu będzie energia Słońca. Zapisów do konkursu można dokonywać u Pani Anny Wesołowskiej w sali 44. Liczba miejsc ograniczona – 20 osób. Zapraszamy zarówno uczniów, którzy już uczestniczyli w pierwszym etapie tego Konkursu, jak i nowe osoby. Wszyscy mają szanse stanąć „do wyścigu” po zwycięstwo, przed nami dopiero drugi etap naszej zabawy. Przypominamy. Konkurs „Wiedzy o Energii” składa się z sześciu etapów. Test o energii Słońca będzie się składał z 30. pytań jednokrotnego wyboru – A, B lub C. Suma poprawnych odpowiedzi będzie skutkować uzyskaną liczbą punktów za ten etap. Zwycięzcę każdego etapu przedstawimy na łamach projektowanej strony internetowej, jak również miejsce w tabeli poszczególnych uczestników konkursu. Punkty z kolejnych etapów sumują się. Zwycięzcą będzie osoba, która zdobędzie sumarycznie największą liczbę punktów.
Życzymy powodzenia.

NABÓR CZŁONKÓW KOŁA

Koło NaukoweDo końca października jest prowadzony nabór Członków Koła wśród uczniów Technikum Elektrycznego i Technikum Energetycznego. Opiekunowie Koła serdecznie zapraszają uczniów klas 1, 2 i 3 specjalności E, F i N. Planowana wielkość naboru szacowana jest na 20 – 25 osób. Mało liczna grupa gwarantuje bowiem wysoki poziom zajęć pozalekcyjnych oraz aktywność podczas planowanych wycieczek.

I TEST WIEDZY O ENERGII – ZAPROSZENIE

KonkursW najbliższą środę – 21 października – o godz. 9. w świetlicy szkolnej odbędzie się I Test „Wiedzy o Energii” – Energia wiatru. Zapisów do konkursu można dokonywać u Pani Anny Wesołowskiej w sali 44. Liczba miejsc ograniczona – 20 osób. Konkurs „Wiedzy o Energii” będzie się składał z sześciu etapów. Test o energii wiatru będzie się składał z 20. pytań jednokrotnego wyboru – A, B lub C. Suma poprawnych odpowiedzi będzie skutkować uzyskaną liczbą punktów za ten etap. Zwycięzcę każdego etapu przedstawimy na łamach projektowanej strony internetowej, jak również miejsce w tabeli poszczególnych uczestników konkursu. Punkty z kolejnych etapów sumują się. Zwycięzcą będzie osoba, która zdobędzie sumarycznie największą liczbę punktów.
Życzymy powodzenia.

KOŁO NAUKOWE W ZST

Koło NaukoweW poniedziałek – 19 października 2015 r. – z uwagi na rosnące zainteresowanie szeroko pojętym tematem energetyki, powołano do życia Szkolne Koło Elektryków i Energetyków SKEN w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Możliwość pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych będzie wartością dodaną przyszłych absolwentów klas Technikum Elektrycznego „E” i „F” oraz Technikum Energetycznego „N”.

Ustanowiono podstawowy dokument SKEN-u, jakim jest Statut Koła. W czytelny sposób przedstawiono w nim:

  • nazwę i siedzibę, status organizacyjny, logo;
  • cele działalności, formy realizacji zadań;
  • zasady członkostwa w Kole, deklaracje członkowskie;
  • władze Koła – skład Zarządu, opiekunowie Koła;
  • prawa i obowiązki członków Koła, utrata członkostwa.

Opiekunami Koła są: Anna Wesołowska, Agata Bandrowska-Kaim oraz Paweł Nazaruk.

Podjęto decyzję o rozpisaniu konkursu „Wiedzy o Energii” w formie comiesięcznych testów
z poszczególnych działów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej.