Członkowie Zarządu SKEN:

Prezes Zarządu Paulina Kusztal, 4E Tg
Wiceprezes Zarządu Hubert Domagalski, 4E Tg
Administrator Dominik Łachmaniuk, 2E Tg
Sekretarz Adam Tonderski, 3E Tg

Opiekunowie Koła:

Anna Wesołowska,
Agata Bandrowska-Kaim