ENERGIA WODY – WYNIKI

Podajemy wyniki V Testu „Wiedzy o Energii”. Do konkursu przystąpiło 13 osób. Zwycięzcą testu dotyczącego energii wody został Tomasz Zawisza – uczeń klasy 3N – zdobywając 26 pkt. (86,7%). Konkurencja była wyrównana, bowiem pomiędzy pierwszą dziesiątką uczestników były tylko jednopunktowe