WycieczkaW czwartek (25 lutego) grupa uczniów – należących do Szkolnego Koła Elektryków i Energetyków – uczestniczyła w wycieczce do elektrowni „Kozienice”. Po obiekcie, który jest największym zakładem wytwórczym energii w przedsiębiorstwie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – oprowadzał nas Pan mgr inż. Mirosław Podolski. Po prelekcjach (zdjęcia, filmy, wykłady, prezentacje) na temat tego największego pod wieloma względami obiektu energetycznego w Polsce i Europie, mogliśmy tę wiedzę utrwalić podczas zwiedzania.

news-KozienicePogoda dopisała. Zwiedziliśmy działy: nawęglania (wywrotnice wagonowe, galerie nawęglania, skład rezerw węgla), odsiarczania (MIOS I – Mokrą Instalację Odsiarczania Spalin, produkcję gipsu), maszynowni (kotły AP-1650 i OP-650 wraz z turbozespołami, tj. turbinami K-500-166-2 i 13K215 i generatorami TWW-500 i TWW-200 oraz nastawnie bloków 500 i 200 MW), wyprowadzenie mocy (autotransformatory, rozdzielnię najwyższych napięć KOZ – Sn/WN/NN, 15/30/110/220/400 kV), konstrukcje kominów (spalinowych suchych, mokrych oraz budowanej chłodni kominowej), a na koniec elementy obiegu wody chłodzącej skraplacze turbiny (pompy, sita, punkt zrzutu wody oraz największą w Polsce baterię chłodni wentylatorowych, zlokalizowanych tuż nad Wisłą).

026038

Po wyczerpującym, trwającym ponad 3 godziny obchodzie, uczniowie regenerowali się przy ognisku zorganizowanym w Puszczy Kozienickiej w pobliżu rezerwatu „Królewskie Źródła”.

053056

CZŁONKOWIE SKEN W ELEKTROWNI “KOZIENICE”