Za nami pierwsze poważne spotkanie Członków Szkolnego Koła Elektryków i Energetyków. Było to Walne Zgromadzenie Członków Założycieli SKEN. Spotkanie organizacyjne przebiegało wg ustalonego przez Opiekunów Koła harmonogramu.

Spotkanie rozpoczęliśmy od spraw statutowych – dokonaliśmy wyborów na Członków Zarządu SKEN. Delegaci wskazali kandydatury, na które wszyscy zebrani głosowali. Podczas głosowania jawnego, większością głosów wybrano:

 • na Prezesa SKEN, Paulinę Seweryn z klasy 3N;
 • na V-ce Prezesa, Dominika Staniosa z klasy 2F;
 • na Sekretarza, Aleksandrę Wesołowską z klasy 1N;
 • na Skarbnika, Bartosza Misiewicza z klasy 2N.

W Zarządzie Koła mamy zatem po równo:

 • kobiet i mężczyzn;
 • uczniów klas Technikum Elektrycznego i Technikum Energetycznego.

Następnie nowi Członkowie Koła wypełniali deklaracje członkowskie. Kolejnym punktem była dyskusja na temat określenia kierunków i form działania Członków Koła. Opiekunowie obwieścili założenie strony internetowej na potrzeby SKEN pod adresem URL sken.radom.pl . Administrowanie strony zostało oddane w ręce Jakuba Kwiatkowskiego z klasy 2F. Wstępnie ustalono, że część serwisu będzie otwarta, niektóre informacje będą dostępne tylko po zalogowaniu. Ustalono również sposób logowania się do serwisu.

Przedstawiono wstępnie propozycje znaków graficznych na logo SKEN. Zostaną one oddane pod głosowanie z poziomu strony WWW. Członkowie Koła zaaprobowali propozycję zorganizowania „firmowych” koszulek z nadrukowanym logo SKEN. Będzie to z pewnością – obok strony WWW – dobra forma reklamy naszego Koła zarówno na terenie Szkoły, jak i podczas wydarzeń poza nią.

Podczas dyskusji padły kolejno propozycje:

 • ustanowienia terminu spotkań co dwa tygodnie w czwartki o 14:10;
 • udziału Członków Koła w promocji Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu w ramach Tygodnia Zawodowca, Dniach Otwartych Szkoły oraz Radomskim Pikniku Naukowym;
 • celów wycieczek do obiektów branży energetycznej;
 • form zajęć pozalekcyjnych.
  Ponadto ustalono termin rozstrzygnięcia konkursu na logo SKEN, sposób komunikacji między Członkami Koła oraz wielkość zbiórki funduszy na realizację działań Koła.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SKEN – WYBORY